Kaya ngani midya—media—ta banga, bakong saro. Kun sa lana o suka, midya-midya. Sabi ngani sa usipon, may pinabakal suka o lana sa tindahan, pagpuli announcer na. Reporter na. An reporter an pinakaimportanteng karakter sa kinaban nin midya. Sa Time magazine, New York...

read more