Mamuot sa tataramon na Bikol sa paagi kan Magbikol Kita. Saro ining online show na nag-aadal kan mga detalye asin agi-agi kan magayon na Bikol. Kaibahan an host, parasurat, asin Bikol culture advocate na si Vic Nierva, katuyuhan kan Magbikol Kita na makatabang sa mga paratukdo, mga estudyante, asin mga naggagamit kan dilang Bikolnon, urog na irarom na programang mother tongue-based multi-lingual education (MTB-MLE).

 

Para sa anuman na hapot dapit sa tataramon na Bikol, mag-email sa [email protected]. Dalanon an iba pang Magbikol Kita episodes, mag-subscribe sa samuyang social media channels.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

12 + 13 =

Magbikol Kita © 2020 Reserbado an gabos na karapatan