TANDAYAG | BENEDICK BANA

Tubong Camarines Norte, nagtutukdo si Benedick Bana sa Department of Digital Arts and Computer Animation kan Ateneo de Naga University. Kadakol sa saiyang mga digital na kurit naipublikar dangan minidbid sa mga magasin asin iba pang publikasyon sa laog asin luwas kan Pilipinas.. Para sa iba nya pang obra, bisitahon sya sa Instagram, Deviantart, Artstation, asin Twitter.

An Magbikol Kita sarong independenteng adbokasiyang nagtutulod kan mga tataramon na Bikol bilang lenggwahe nin mga esensyal na impormasyon asin paghimo nin mga ideya, kaisipan, pilosopiya, asin mga pagsaliksik. An katuyuhan na ini hinahaman ta sa paagi kan pagpublikar nin mga artikulo na sinurat nin mga iginagalang na mga indibidwal asin mga parasurat na eksperto sa saindang mga disiplina asin linya nin pag-adal. Bukas man an Magbikol Kita sa mga buót mag-submit nin mga artikulo, ritrato, mga gibong-arte, asin iba pang pwedeng ipublikar digdi, pati naman sa saindong mga buót ipaabot sa samuya o sa siisay man na kontribyutor. Mag-email saná sa [email protected].

Friday, July 19, 2024, 5:15am

Plasa ni Kalamay

MAS BUHÁY AN demoksrasya sa Naga kan dekada ‘60, ‘70, asin amay na parte kan dekada ‘80. Ini nin huli ta maski malaboy asin baybay pa an palibot kan munomento ni Rizal pero maugma huli sa arualdaw na presensya ni Kalamay.

Si Kalamay an dakulang debatista kadto kontra maski kiisay kun bibliya asin tataramon nin Dyos an pag-uurulayan. Pero an saiyang mayor na hanapbuhay iyo an magtinda nin manàgom na kalamay. Aga pa sana, dakol na an mga tawong tiripon sa sarong parte kan plasa, bako lang mga lalaki kundi pati mga babayi; bako sanang gurang, pati mga hobenes saka mga kaakian an nagdadaralan kan diriskusyunan. Huna mo may pasaling Hagyanan sa Kabituunan na may Karantahan.

Maogma an debate kadto. Maski nag-iinit asin nag-aasu-aso, mayong pirikunan.

Si Kalamay, na sarong Katoliko, garo man sana si depuntong Ely Soriano kan Dating Daan, na tuom an bibliya. Kalaban ni Kalamay an mga madudunong na Protestante, Iglesia ni Cristo, asin, mga representante kan manlainlain na mga relihiyon na dai man nagpapahunod kaya inaabot maghapon, minsan abot pang matangâ, an debate sa plasa.

An mga tagamidya, mga peryodista, saka mga tagaradyo kaidto, pag mayo nang matalayop saka mapagtsismisan sa laog kan Kantong Putikon na kataid kan plasa, minabaralyo sa lugar kan diskusyon asin nagdadaralan man ka Kalamay and company.

 

Plasa ni Kalamay

Mas buhay an demoksrasya sa Naga kan dekada ‘60, ‘70, asin amay na parte kan dekada ‘80. Ini nin huli ta maski malaboy asin baybay pa an palibot kan munomento ni Rizal pero maugma huli sa arualdaw na presensya ni Kalamay. Si Kalamay an dakulang debatista kadto kontra...

read more

Balitang Bicolandia

Regional news matters. Local news matters. Sa anuman na bareta, sa radyo, sa TV, sa prensa, o sa social media man, importante an linggwahe o an gamit na tataramon. An pigngangalas kan mga Bikolano na nag-aantabay sa bagong TV newscast, urog na digdi sa Kabikulan, iyo...

read more

Estranghero

Haloy na akong nag-irok sa nagkapirang darakulang syudad. Sa kahaluyan ko sa trabahong ginigibo ko, nagkapira naman na mga lugar an sakuyang nadumanan. Makunswelo ang maglakaw-lakaw sa mga manlainlain na mga syudad, na dai mo aram an tataramon o an ginagamit na surat....

read more

Pambungad sa Etika

Sarong pusuanon na lakdang an ginibo ni P. Rodel Cajot (2001) sa saiyang papel na “The Bikolano Ethics of Marahay and Maraot” sa Hingowa journal. Tinukoy nya an “rahay” bilang patugmadan kan Bikolnon na pananaw sa etika. An saiyang basehan iyo an mga kasimbagan sa mga...

read more

Bagong taon na, magmarata na kita

Gulpi kitang manlainlain na inagihan kan nagtalikod na taon: paglakop kan CoViD19 sa Pilipinas, rinibong kahimanwa ta an nagkagaradan,  makukusog na mga bagyo na nagtao nin kadipisilan sa mga tawo,  pag-aresto asin paggadan kan militar sa mga aktibista asin...

read more

Gayon

15 Marso 2020 kan idineklara kan alkalde kan New York an pagsara kan syudad. Apwera sana kan mga botika, ospital asin grocery, mayong ibang establisimyento an tinugutan na magbukas. Magin mga simbahan, moske, templo, asin sinagoga, sarado. An mga kakanan asin inuman,...

read more

MGA IMPORTANTENG PAISI MANUNGOD SA PAGGAMIT KAN MATERYAL SA MAGBIKOL KITA

Katalingkasan sa Pagpahayag: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapagpahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Karapatan sa Pagrurugaring kan mga Artikulo: An mga artikulo sa Magbikol Kita nagdadanay na pagrurugaring kan kagsurat. Libre an paggamit kan mga artikulo, urog na para sa mga akademikong katuyuhan asin mga pag-adal, alagad kaipuhan an magkakanigong pagmidbid sa kagsurat asin kagpublikar. Kun gagamiton sa arin man na publikasyon an arin man na artikulo, paisihon kami sa paagi kan pag-email sa [email protected].

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

12 + 1 =

Magbikol Kita © 2020 Reserbado an gabos na karapatan