Friday, July 19, 2024, 3:26am

Makagirabuhon na Perdon

Published on Sunday, September 06, 2020, 7:22pm

Inabot ko pa kaidto su Perdon na piggigibo sa mag-agahon. Mga alas tres asin matatakot ka talaga ta malà, madiklom pa, tapos bigla na sanang may mga garo naghaharaya sa pagkanta. Minasirip ako kaidto sa bintana ming jalousies asin garo puro nagraralakaw na anino sana su mga nagpuprusisyon, dai malampas sa trenta asin dagos an pagkanta na karayaton, magabaton pagdangugon:

Patawara Dyos ko,
Dyos ko patawara.
Patawara O Senyor
an gabos kong sala

An gibong usipon kaidto kan mga tambay na kontra-Perdon, puro daa mga gurangon man sana an nag-iiriba ta madali na sindang magkagaradan. An totoo, anggot su ibang mga tambay ta alas tres na alagad mauruli pa sana sinda harali sa irinuman, masasabatan sa dalan su mga gurang asin su pinakamakusog an boses na kantora, haros ikurahaw na sainda su… Dyos ko patawara

Krus na may sarong dupa an laba an nasa inutan kan Perdon asin sarong kandila o gasera o kun minsan karaba an dara sana—an mga ini an inabot ko na kan tinugal ako kaidto kan tiyaon ko na mag-iba kaya tuom ko kaidto pa an bilog na Patawara.

Tapos na an Martial Law kaidto alagad igwa pa nin selektibong curfew asin dakol pang mga militar an nagkatarada sa samong barangay na agihan palugsot sa may pyer. Pag nasasabatan kan mga suldados an Perdon, igwa sainda nin minapanguros alagad igwa man nin minapadangog arog kan  “Imbes magkaraturog, nagpaparapuruka. Idaramay pa an Dyos.”

Sa ibang lugar, pag talagang may curfew pa, dai talaga itugutan an Perdon pag alas tres. Kaya igwa kaidtong mga alas otso pa sanang banggi, nagpupuon na an naunabing prusisyon maski dai sinda uyon sa nabagong oras.

Dakul an takuton talaga sa Perdon na buminalik man giraray sa mag-agahon na kinatùdan. An paborito ko kaidtong usipon na luminakop samuya iyo idtong su mga gurangon na kurubaon na ngani daa pag nahiling mo sa aga alagad pag nasa Perdon na sinda, biglang taranuson na daa an lakaw sa diklom. Alas tres na maagahon daa pàno an totoong oras kan mga kalag na nagbarasay-basay.cAn iba daang kalag, nakikipagprusisyon man. Saralakan an mga gadan asin mga buhay pa.

An sabi ni Pay Ipil kaidto, may pirang mga soldados asin mga NPA daa—mga parehong takot man sa nasabing usipon. Kaya daa, marhay man ta dagos baga kaidto an lambang Perdon. Sabihon pang harani na daa kaito an pigsasabing Rebolusyon.

.

Niles Jordan Breis
Sarong premyadong parasurat si Niles Jordan Breis. Guminana na sya sa Palanca, Premio Arejola, Gawad Obrang Literaturang Bikol, asin sa Premio Valledor. Gikan sya sa Tabaco, Albay. Sya an representante kan Southern Luzon sa NCCA National Committee on Literary Arts.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

1 + 8 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan