Wednesday, June 19, 2024, 3:49pm

An banwaan na mapinadaba sa mga senior citizens

Published on Wednesday, March 24, 2021, 6:26pm

Sa sarong forum sa Manila bago maglockdown dahil sa pandemya, nagin tema sa pag-urulay an kamugtakan kan mga nagkakaedad na. Positibo su paghiling sa mga benepisyo para sa mga senior citizen na dulot kan R.A. 9994 (Expanded Senior Citizens Act of 2010). Halimbawa kaini an 20% na discount sa mga bulong buda mga serbisyo arog sa mga gastos kun nagpapahospital, kun nagkakakan sa restawran, o kun nagbibyahe bus man o eroplano.

May mga reklamo sa bakong perpektong implementasyon kan ley pero positibo an paghiling sa Expanded Senior Citizens Act. Sa tahaw kan positibong paghiling sa ley, may luminuwas na isyu na nabalanganan sana. Sa sarong pag-adal manungod sa serbisyo para sa mga senior citizen, luminuwas na an nagkikinabang ki marhay kan 20% discount iyo idtong mga nagretire na sa trabaho o idtong hali sa lower middle income paitaas na may dati nang seguridad sa saindang pinansyal na pangangaipo bilang may mga edad na. Ta ining grupong ini iyo an nakakapa-hospital, nakakabyahe kun gusto ninda, o nakakakakan sa mga restawran. Gamit na gamit ninda an saindang senior citizen’s card. Alagad, an tios na senior citizen dai ngani kun minsan na pakinabang sa 20% discount.

Ngonian, igwa na man na pension na Php500 kada bulan an indigent senior citizen buda may automatic nang Philhealth na benepisyo kun naku-confine sa government hospital. Liwat, bakong perpekto an implementasyon kan ley pero igwang pagreparo sa nagkakaedad an satong banwaan.

Alagad an hapot: Gurano ka-mapinadaba an Pilipinas sa mga senior citizens na tios?

An satong banwaan may pagpahalaga sa mga may edad nang namamanwaan. Alagad, sa dalagan kan panahon na urog na nagtitios an kinapobrehan, may mga pangangaipo an mga senior citizens na dai  napapanuan, arog kan marhay na nutrisyon buda pagmidbid kan mahalagang papel kan mga lolo buda lola sa luwas kan pag-ataman kan mga makuapong winawalat sainda ta nagtatrabaho an mga aki ninda sa sadiring lugar o sa ibang nasyon.

An mga senior citizen dai dapat magruro an saindang kumpyansa sa sadiri huli lamang sa edad. Sa agimadmad kaya na nabahidan ki maray kan kapitalismong kaisipan, an paggurang ibinabaing sa produktong nalipasan na kan panahon, buót sabihon, pwede nang darahon na sana sa bodega o isubasta. Ini an kaisipan na dapat suagon kan banwaan ta ini an ulang sa pagpadaba sa mga may edad.

Apwera sa mga pangangaipong pisikal arog kan pagkakan, bulong, o istaran, an pagmati na kaparte kan arualdaw na normal na aktibidad an mga senior citizen mahalaga. Namumundo an senior citizen na an pagtrato sainda sa gilid na sana sinda, na an mga pigsasabi ninda dai na pigtatawan halaga. Kaya ngani nadadangog ta an linyang “magurang ka man” dahil nababaliwala an mga ideya kan senior sa kadaklan na beses.

An pagtrato sa may edad na na daing paghusga sa mga idea ninda bilang kontribusyon sa banwaan sarong makusog na tanda nin pagpadaba sa mga tawong uminagi na man sa pagsirbi sa banwaan kaya dakul na liksyon an pwede pa nindang ihiras sa pagtugdas nin banwaan na mapinadaba asin patas an paghiling sa man-iba-ibang sektor.

France Clavecillas
Nagin public school teacher si France Clavecillas kan dekada 70. Pagkatapos nin sampulong taon sa pagturo, nagtrabaho na sa non-government organization (NGO) bilang community organizer, nagin executive director, training director, buda iba pang kaipuhan kargahon na responsibilidad sa NGO.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

8 + 3 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan