Thursday, April 25, 2024, 7:17pm

Salâ an pagkamidbid ta sa mga tawo

Published on Saturday, August 01, 2020, 11:01pm

Sa apat na taon ko na ngunyan sa pulitika dakul na akong napapatunayan—bako sa sadiri ko kundi sa paghiling ko sa mga tawo, urog na duman sa direkta kong mga pinagsisirbihan. Sa hiling ko, siring man kaini an ekspiryensya kan nagkapira, kun bako man kan kadaklan.

Aakuon ko na kaidto nagtubod man ako—asin natakot pa ngani—sa kadakol na salang pagtubod manungod sa mga tawo.

Panginot sa mga ini iyo an paghunà na an mga tawo marurumduman saná si salâ tang naginibo dawa dakol pa kitang naginibong marhay o tama.

Totoo man na may dakulang epekto an anuman na kasàlan, urog na kun ini sarong iskandalo alagad bako ini an kaintiruhan kan istorya. Madali man naggad na matahuban an anuman na marhay tang naginibo kan anuman na pagkakasalà, alagad, sa kahurihurihi, sa panahon na nagtundag na an anuman na isyu, urog man giraray na  narurumduman kan kadaklan si marhay mong mga naginibo.

Sinasabi ko ini bako tanganing kunsintihon an ano man na kasàlan, urog na kan sarong lider na tiniwalaan kan banwaan.

An siisay man na pulitiko—gurano man kadakula—igwa nin paninimbagan sa mga tawo kaya maninigo man talagang iskusaron tang dai kita mapasalâ sa gabos na momento, asin kaipuhan man na sa lambang maraot tang desisyon hinahampang ta an kastigo.

Sinasabi ko saná ini tanganing inkaminaron an siisay man na lider na padagos saná an pag-isip ta nin karahayan asin padagos saná an pagsumikap tang magin matanos. Dai ta pagparaisipon na “kakastiguhon  man saná kita kun kita mapasala, kayâ ano pa man ta magin marhay pa kita?”

Ta, totoo, an tawo mapagkastigo alagad sinda mapagpatawad man.

Totoong an satuyang mga naginibo natatahuban kan saro sanáng pagkakasalà, alagad totoo man na sa saro sanáng marhay na gibo pwede man kitang makabawi, urog na kun nahiling kan namamanwaan na kita nagbasol. 

.

Jonas Cabiles Soltes
Si Jonas Cabiles Soltes myembro kan Sangguniang Bayan kan Tinambac, Camarines Sur, puon kan 2016 sagkod ngunyan.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

6 + 10 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan