Wednesday, June 19, 2024, 2:29pm

Nagueña

Published on Saturday, July 11, 2020, 3:15pm

Pebrero pa si huring puli ko sa Naga, pagkatapos ming darahon sa huring padumanan si Mommy Sally, an sakong lola. Pagkatapos idto nin pirang bulan na pabalik-balik tanganing ribayan si Mama sa pagbantay saiya sa ospital. Hara-halawig si pagpuli kong idto, mayong gayong paghidali na makabalik tulos sa Manila. Gulping mga amiga, mga dating kaklase, asin maestra na nakibilar an nakaistoryahan liwat pagkatapos nin haloy na panahon na dai ko sinda nahiling.

Duman ko nareyalisar na puon kan nawara si Papa, asin kan si duwa kong tugang nagklase na sa Manila, nakakapuli na saná ako kun bakasyon o kun may okasyon. 

Manlainlain man an rason sa kada uli, igwang mga dumanan na dai puwedeng malingawan agihan: Eternal Gardens para bisitahon si Papa, magkakan sa Biggs saka sa mga kinalasan sa Dayangdang, maghapit sa Bubble Town (minsan duwang beses pa),  asin magbakal maligaya. Pirming naghahapot kun may bagong kakanan na pwede purbaran, pero siniselbrar an mga lugar na dai nawawara asin nagpapagirumdom kan mga mauugmang pinag-agihan.

Disisais na palan na taon an nakalampas puon kan nagtapos ako nin high school saka nagbalyo sa Manila para magkolehiyo asin magtrabaho. Eksaktong kabanga na iyan kan buhay ko ngunyan. Nagin maugmang maray si 16 na taon ko sa Naga. Digdi ko nanumpungan an mga amigang hanggang ngunyan iyo man giraray an sakong pirming binabalikan. Digdi ako nakanuod kan mga gawi-gawi saka pagtubod. Ipinangaki ako anom na aldaw bago sa primerong eleksiyon na nagdalagan si Papa ko bilang alkalde kan Naga. Sa 16 na taon ko sa Naga, halos interong panahon na nasa pulitika si Papa. An duwa kong tugang pareho ipinangaki asin nagdakula na mayor si Papa. Alagad, dawa ngani siring kaiyan, nagin normal an samong buhay asin tinawanan kami nin espasyo na hanapon an sadiri ming mga kakayahan. Sarong dakulang onra an maging aki nya. 

Pagkatapos kong maggradwar sa kolehiyo, pirang taon man ako nagtrabaho sa pribadong sektor. Maswerte ako dahil natawanan ako nin pagkakataon na mapabali sa mga kumpanya kun sain dakol akong nanudan. Alagad, siguro dara naman kan pagigin Isabelina ko an pagmati na garo kulang pa an sakuyang ginigibo. Pirming naghahanap nin kun ano pang pwedeng magibo o pàno pa mas direktang makatrabaho asin makatabang sa mga komunidad. Kan nagkaigwang oportunidad na magtrabaho sa gobyerno, dai ko idto pinalampas. Gamit an disiplinang nanudan ko sa pribadong sektor, nagin paagi an pagtrabaho sa gobyerno para mas maintidihan ko pa an malainlain na proseso asin kumplikasyon kan mga problema ta ngunyan. 

Kun sain-sain ako nakaabot pagkatapos. Nagkua nin master’s degree sa abroad. Pagkabalik sa Pilipinas, nagpuon magpadalagan nin NGO. Sagkod ngunyan, tano daw ta dai pa giraray ako nakokontento?

Siguro arog kayan an buót sabihon kan pagigin Nagueño. Matapos kan 16 na taon na pabalik-balik na saná ako sa Naga, mas nagrarom an pag-apresyar  ko sa sa syudad na kinamundagan asin dinakulaan ko. Orgulyo kan mga Nagueño an pagigin pursigido. Dai nauuntok na maghanap nin paagi para makatabang mapamarhay an buhay kan mga pag-iriba. Dai nagpupupundo sagkod na bako kita an pinakamatibay. Na dawa matibay na, nagpupurbar na magin mas matibay pa. Sagkod na igwa pang maiitao, sige sanáng sige. Iyo ini an tunay na buót sabihon kan pagigin uragon. 

Sa lambang kadikluman na nag-aabot, arog ngunyan na may pandemya, pirmi kong hinahanap-hanap an Naga. Pirming hinahapot an sadiri: “Nuarin daw giraray ako makakapuli sa Naga?” Para makapahingalo. Para makakua nin panibagong kusog asin inspirasyon. Kasuudma na saná halimbawa, kan nabaritaan ko na dai tinawan nin panibagong prangkisa kan Kongreso an ABSCBN, an inot na namati ko, dapat makapuli ako sa Naga. Siguro para maghanap nin parasurog. Kan naaraman ko na an satong Kongresista nagin tunay na representante kan satong boses asin pagbuót, an sabi ko sa sakong sadiri, “Iyo iyan an taga-Naga. Daing takot na nanindugan.”

Dara-dara kong pirmi an pagigin Nagueña. Langkag pirmi magpuli para digdi magguno nin dakol na kusog-boot. Naghahanap pirmi nin pagpagirumdom na an Nagueña dai nungka nag-aatras asin nagtitiklop pag nasasakitan. Pinipili ang tama sa gabos na oras, maski pa bako iyan an uso. Nagigin liwanag sa diklom asin sa daing kasiguruhan.

Padagos saná kita!

.

Aika Robredo
Si Aika Robredo, sarong Isabelina, pinangaki asin nagdakula sa Naga. Pagka-gradwar nin Management Engineering sa Ateneo de Manila, nagtrabaho sya sa Transportasyon, Enerhiya, asin Disaster Management. Pagkatapos nya kan Masters in Public Ad sa Harvard Kennedy School, nagpapadalagan na sya ngunyan nin sarong microfinance NGO na an adbokasiya Disaster Resilience and Rehabilitation.

19 Comments

 1. Avatar

  Please send my regards to VP Leni. At pakisabi na salamat sa lahat ng effort nya na makatulong. Sobrang naaappreciate namin sya. God bless you and your family

  Reply
  • Avatar

   Dios mabalos saimo Ms Aika.
   Minamawot man kan sakuyang boot na makaule nin Naga.. nin makasimba sa Basilica…makahadok ki Inang Peñafrancia…mabisita ang lubungan kan sakuyang ama asin mahiling an sakong mga tugang. Nuarin na kaya? Sana madali na ta an sakuyang puso nahihidaw na.

   Reply
   • Aika Robredo

    Sana po makapuli na kita gabos. Garo dai pa pwede ngunyang fiesta sa September.

    Reply
  • Aika Robredo

   Salamat po, Ma’am!

   Reply
 2. Avatar

  Urgolyo ka kan Naga asin kan buong Bikolandia, Aika!!! Sarong uragon na dapat arugon! Kudos sa magurang mong marhay an padakula saindo ta mga marhay sindang ehemplo!!! Iyo, padagos saná kita!!

  Reply
  • Aika Robredo

   Dios mabalos po, padagos sana!

   Reply
 3. Avatar

  Proud ako saimo ne. Naka inspired na maray ang gabos na sinurat mu asin mga guiniguibo kang saindong pamilya lalo na ang pagtabang sa kapwa asin sa satuyang ciudad kan Naga. Ipapamibi ko sa Diyos pimi na ingatan ka asin ang pamilya mu.padangat mi kamo.♥️♥️♥️

  Reply
  • Avatar

   Kumbinsido nanggad ako sa attribute na yan kang sarong nagueno ta iyo man ang namamatean ko saka ang gabos na mga kabisto kong nagrayo sa naga para sa mga oportunidad nag abot.
   Nagdakula akong saro sana ang namidbid kong mayor, si Mayor Jesse. Saro syang arogan bilang lider asin maboot asin uragun na nagueno. Asin naipasa nya iyan saindo.
   Mas dakul pa lugod kamong matabangan asin siyertong yaun kamo sa sakong pamibi!

   Reply
   • Avatar

    Bendisyonan ka ning Mahal na Dios asin ipamibi ka ning Inna na padagos kang bantayan ning angheles. Dios ang mabalos sa pag pa’tao nyu samo ki VP Leni.

    Reply
    • Aika Robredo

     Dios mabalos! Dakulang tabang po ang pangadyi 🙏🏻

     Reply
   • Aika Robredo

    Dios mabalos po! Maipadagos ta sana an mga nanudan ta saiya.

    Reply
  • Aika Robredo

   Dios mabalos po! Mag-ingat po kita gabos 🙏🏻

   Reply
 4. Avatar

  Being a “HALF Bicolano” – my MOTHER, a Calleja – Fernandez from Libon, Albay, makes me feel embarrassed for not being able to speak in Bicol. On the few opportunities I had a “face-to-face” conversation with our beloved VP Madame Leni Gerona Robredo, I tried to strike a conversation in Bicol, but, always stopped and conversed in Filipino and English. My prayers include, that DESTINY enables VP Leni to LEAD our Country, sooner than later.

  Reply
 5. Avatar

  Si mayor Jesse an primerong mayor kan Naga sa puso ko.Lalo ko syang nabisto asin naprubaran an ugali nya na marahayon asin mayo pinipili na tao sa pakiki atubang. Marhay na dulukan nin hagad tabang,perming magian na hagadan nin tabang.Probado ko sya dahil saro ako sa perming nagpapara balikbalik sa mayors office nya kaidto para idulok an problema sa samong eskwelahan sa sarong publik school hanggang sa samong baranggay.Dae minsan namatian kong magabat hagadan tabang.Perming positibo an resulta maski imposible may magayon na reaction permi.Kaya urog na nag harani sa puso ko na dae ko malingawan sya .Perming na turo an luha ko sa paghinayang na nawara sya sa mundo pag nababanggit ko pangaran nya.Sya an dapat pangarogan nin sarong pulitiko.Kudos sa saiyang pamilyang nabayaan.An uragon na pamilya na lalong pina burak si mga gibo kan saiyang mahigos na agom,asin ngonian an saiyang mga aki saro- saro nang nagpapahiling kan ladawan nin saidang magurang sa puso nin pagmakulog asin pagtabang.Congrats to the Family of the late Jesse Robredo. An modelo kan Naga.Bikolano yannn…. Dakulaon na pasasalamat sa saindong pamilya.

  Reply
  • Aika Robredo

   Dios mabalos po sa pirming pag giromdom saiya!

   Reply
 6. Avatar

  satuya ini…napangisi ako kang pagsabi mo nabalik ka sa dayangdang para sa kinalas….iyo baga….beresiklata arog man khagtong panahon kang ama mo si jesse….dakulaon na ang naga ngonian, bako arog kang naga kan aki pa ako…kang fifties or sixties…pero mabalik man guiraray ako sa satong maogmang lugar….satuya ini…

  Reply
  • Aika Robredo

   Mayo pong madaog sa kinalasan sa Dayangdang 🙂

   Reply
 7. Avatar

  I thank God for the Vincentian education you received as an Isabelina, the fruits of which are seen in your involvements today … with you and for you, I pray that all your efforts to empower the last, the least and the lost will find favor with God! Carry on, Aika – bring joy to all!

  Reply
  • Aika Robredo

   Hi Sr. Sonnie! So glad to hear from you. I hope you are doing well po! 🙂

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

14 + 12 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan