May kalawigan sa buhay ko na naguyod an sakong isip kaiba kan mga Bikolanong nadara kan naglakop kaidtong pag-isip kolonyalismo, na dapat ikasupog saka tawadan paibaba an sadiring tataramon na Bikolnon. Urog pa kan nag-adal ako sa mga eskwelahan na pinagbawal an...

read more