Thursday, February 22, 2024, 4:55pm

An pagpuli sa sadiring tataramon

Published on Sunday, August 23, 2020, 6:30pm

May kalawigan sa buhay ko na naguyod an sakong isip kaiba kan mga Bikolanong nadara kan naglakop kaidtong pag-isip kolonyalismo, na dapat ikasupog saka tawadan paibaba an sadiring tataramon na Bikolnon. Urog pa kan nag-adal ako sa mga eskwelahan na pinagbawal an pagtaram nin Bikolnon, ta may magabat pang kastigo kun ika mapasala.

Dai ko pinagbabasulan an pagkanuod kong magtaram saka magsurat sa tataramon na Ingles. Dakula an kaugmahan ko kaidto kan an kainut-inuti kong naipublikar na sinurat nagluwas sa English-language na The Philippines Free Press. An pagmati ko kaidto garo baga nagsakat ko an ikapitong iskalon kan langit.

Sa kalawigan, an sakong hinimong mga pagsurat na napublikar saka natawan nin mga awards puro gabos nasa lenggwaheng Ingles, digdi sa Pilipinas saka sa iba pang nasyon.  

Alagad, kun tano ta kan nasa Estados Unidos na ako, luway-luway na dinulok ako nin kapungawan, bako saná sa mga lugar kan banwang sakong pinangakian kundi pati sa pinakainot kong nagimatan na tataramon.  Napag-isipan ko na an kagayunan, an kadunungan kan tataramon na Bikolnon daing kadaugan sa ano man na tataramon sa bilog nin kiinaban.

Kan nagsunud-sunod na  akong magsurat sa tataramon na Bikol, nagin urog an paglinaw saka pag-ugma kan hirong pagpahayag ko kan mga burak asin bunga kan sakong pag-isip, pinag-agihan, saka imahinasyon.

Sa pagmati ko, dai nang kapunduhan an kaugmahan kong ini.

.

Luis Cabalquinto
Pauruutrong linalakbay ni Luis Cabalquinto an pag-ultanankan Magarao asin New York kun sain sya nakaistar puon kan 1975. Nagsusurat sya nin mga usipon, saysay, asin rawitdawit sa Bikol, Tagalog, asin Ingles, na mababasa sa pagkadakul-dakol na mga libro asin peryodikal sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Ingglatera, Pransya, Czechia, India, Hongkong, asin Australia. Kag-akò sya nin kadakulon na mga premyo asin pagmidbid panliteratura sa Pilipinas asin USA.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Importanteng Paisi: An Magbikol Kita minatao nin galang asin nagmimidbid sa katalingkasan kan lambang kag-ambag na parasurat na makapaglahayag kan saiyang personal na ideya, opinyon, o panànaw, sa pagtubod na ini nakasusog saka nakagamot sa pag-adal, pagsaliksik, asin hararom na paghurup-hurop. An indibidwal na mga artikulo dai nagsasalming sa pangkagabsan na paninindugan kan Magbikol Kita.

Kag-ambag na mga Parasurat

Kenneth Isaiah Ibasco Abante

Khryss Arañas

Mae Diane Azores

Nephtaly Botor

Niles Jordan Breis

Luis Cabalquinto

Jethro Calacday

Greg S. Castilla

France Clavecillas

Christian Dy

Maria Leny Felix

Dennis B. Gonzaga

Jaya Jacobo

Jingjin 淨近

Victor John Loquias

Vic Nierva

Pen Prestado

Joseph Reburiano

Adrian V. Remodo

Aika Robredo

Ronald ‘Bong’ Rodriguez

Jenn Romano

Javier Leonardo Vitug Rugeria

Jay Salvosa

Sari Saysay

Jonas Cabiles Soltes

Kerwin Orville Tate

P. Francis Tordilla

Melba T. Vera Cruz

Ernie Verdadero

Magbikol Kita is published by

We create blogs, videos, websites, graphics, and social media content so you can engage customers online and offline. Visit Creative Coconut Ph for ideas and to contact us.

Resibihon an mga artikulo sa email

Magsubscribe sa mailing list kan Magbikol Kita. Resibihon an mga artikulo direkta sa saindong email.

An Magbikol Kita sarong adbokasiyang nagtutulod, nagpapararom, asin nagpapahiwas kan paggamit sa mga tataramon na Bikol sa online na kinaban. Orihinal ining sarong midyum nin paghiras nin kaaraman dapit sa lenggwaheng Bikol para sa mga nagtutukdo asin nag-aadal kan tataramon. An paghimo kan website na ini sarong lakdang nin pagpahiwas kan sakop asin abot kan Magbikol Kita tanganing magin sarong kamalig nin impormasyon para sa mga Bikolnon—asin mga buót makanuod kan tataramon—yaon man sinda sain sa bilog na kinaban. Madya na, Magbikol Kita!

Para sa mga buót maghiras nin mga artikulo, opinyon, suhestyon, asin iba pang buót nindong ipaabot samuya, mag-email sa [email protected] o imessage kami sa contact form sa ibaba.

An ortograpiya asin istilo sa lenggwahe na ginagamit kan Magbikol Kita nakasusog sa ginagamit kan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) kan Departamento kan Edukasyon. Ini tanganing an anuman na maipublikar sa idea hub na ini pwedeng magamit kan mga eskwela, urog na sa mga pampublikong eskwelahan.

I-message sana kami para sa mga hapot o anuman na buót nindong ipaabot sa samuya.

14 + 9 =

Magbikol Kita © 2021 Reserbado an gabos na karapatan